Plenair debat : Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004)

De vergadering is geweest

1 juni 2022
19:10 - 20:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Pensioenwet (36004)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data