Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681) (voortzetting)

De vergadering is geweest

1 juni 2022
20:30 - 22:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data