Plenair debat : Tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Kamerstuk 30 872, nr. 279)

De vergadering is geweest

21 juni 2022
17:00 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Kamerstuk 30872-274)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data