Te behandelen zaken

8
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt , gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 juni 2022, om de memo’s te ontvangen die zijn gedeeld met de coalitiefracties in aanloop naar het versturen van de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (startnotitie NPLG) (Kamerstuk 34682-96) en de brief over perspectieven voor agrarische ondernemers (Kamerstuk 30252/35334-28)

13
Moties ingediend tijdens debat