Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 mei 2022 (21 501-32, nr. 1425)

De vergadering is geweest

19 mei 2022
16:00 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data