Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het debat over de voorjaarsnota 2022, en daarbij spreektijden te hanteren van:
8
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op dinsdag 10 mei jl. over de motie-Jansen (Kamerstuk 19 637 nr. 2875) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd. De Groep van Haga wenst geacht te worden vóór de motie-Van der Plas (Kamerstuk 35925-XIV, nr. 127) te hebben gestemd