Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 mei 2022
13:50 - 13:51 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief commissie:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het debat over de voorjaarsnota 2022, en daarbij spreektijden te hanteren van:

 7. 7

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 8. 8

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op dinsdag 10 mei jl. over de motie-Jansen (Kamerstuk 19 637 nr. 2875) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd. De Groep van Haga wenst geacht te worden vóór de motie-Van der Plas (Kamerstuk 35925-XIV, nr. 127) te hebben gestemd

 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data