Plenair debat : Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (d.d. CD 20/4)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
13:40 - 14:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data