Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 april 2022
13:15 - 13:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/04)

 5. 5

  Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD 20/4)

 6. 6

  Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 (21 501-32, nr. 1410)

 7. 7

  Ik deel mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op dinsdag 19 april jl. over de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 36 042) geacht wenst te worden vóór dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

 8. 8

  Ik deel mee dat de Groep van Haga bij de stemmingen op dinsdag 15 februari jl. wenst geacht te worden vóór de motie-Jansen (Kamerstuk 33 529, nr. 975) te hebben gestemd.

 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data