Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Toevoegen Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/04)
5
Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD 20/4)
6
Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 (21 501-32, nr. 1410)
7
Ik deel mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op dinsdag 19 april jl. over de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 36 042) geacht wenst te worden vóór dit wetsvoorstel te hebben gestemd.
8
Ik deel mee dat de Groep van Haga bij de stemmingen op dinsdag 15 februari jl. wenst geacht te worden vóór de motie-Jansen (Kamerstuk 33 529, nr. 975) te hebben gestemd.