Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Opnieuw aan te houden moties

6
Ik deel mee dat het debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is komen te vervallen.
8
Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toenemende druk op spoedeisendehulpposten en toename van opnamestops (Telegraaf.nl, 13 april 2022)

10
Het lid Ephraim: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het noodrecht, voorafgegaan door een kabinetsreactie op het ongevraagde advies van de Raad van State ‘Van noodwet tot crisisrecht’

11
Het lid Kröger: brief van de minister van Justitie en Veiligheid, als voorzitter van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing, over de coördinatie van de communicatie tussen en besluitvorming van alle betrokken bewindspersonen rond de toestroom van ontheemden uit Oekraïne, te ontvangen voorafgaand aan het debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen