Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ik deel mee dat het debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is komen te vervallen.

 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toenemende druk op spoedeisendehulpposten en toename van opnamestops (Telegraaf.nl, 13 april 2022)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Hijink: debat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht ‘Rekenkamer: aanpak zorgfraude VWS faalt op alle fronten’ (Skipr.nl, 14 april 2022)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Ephraim: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het noodrecht, voorafgegaan door een kabinetsreactie op het ongevraagde advies van de Raad van State ‘Van noodwet tot crisisrecht’

  Loading data
 11. 11

  Het lid Kröger: brief van de minister van Justitie en Veiligheid, als voorzitter van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing, over de coördinatie van de communicatie tussen en besluitvorming van alle betrokken bewindspersonen rond de toestroom van ontheemden uit Oekraïne, te ontvangen voorafgaand aan het debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

  Loading data