Te behandelen zaken

3
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

6
Moties ingediend bij de interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

7
Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

12
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Regeldruk

14
Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) (35880)

17
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten

18
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefstijlpreventie

19
Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015) (35816)

20
Moties ingediend bij de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

21
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (35772)

22
Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet basisregistratie personen

28
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing

29
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik

30
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Integriteit openbaar bestuur

31
Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) (35546)