Plenair debat : Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid (CD d.d. 13/04)

De vergadering is geweest

11 mei 2022
19:05 - 19:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data