Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat