Plenair debat : Tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (22 343, nr. 299)

De vergadering is geweest

1 juni 2022
11:15 - 11:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data