Plenair debat : Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

De vergadering is geweest

15 september 2022
10:20 - 17:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Verbetering van de jeugdbeschermingsketen

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 september 2022, over zijn uitspraken in Nieuwsuur dat ouders en kinderen juridisch bijgestaan zullen worden bij uithuisplaatsingen (Nos.nl, 7 september 2022), een reactie op het rapport ‘Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen’ en het verzoek aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de uitstaande vragen van het debat van woensdag over de jeugdwet voor het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen te beantwoorden

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de reactie op de brief van de FNV over de situatie in de jeugdbescherming

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data