Te behandelen zaken

3
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid

4
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Fit for 55 – CBAM en ETS

5
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leveringszekerheid van aardgas

6
Moties ingediend bij het tweeminutendebat SDE ++

9
Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening) (35733)