Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Fit for 55 – CBAM en ETS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leveringszekerheid van aardgas

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat SDE ++

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (35261)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening) (35733)

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Wet kwaliteit incassodienstverlening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting (35872)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Overige moties ingediend bij het debat over de mondkapjesdeal

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Belastingen

  Loading data