Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

3
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

4
Brieven regering:

6
Toevoegen Tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (Kamerstuk 22 343, nr. 299)
7
Toevoegen Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD d.d. 06/04)
8
Toevoegen Tweeminutendebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering (CD d.d. 06/04)
9
Toevoegen Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 06/04)