Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 april 2022
13:45 - 13:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende voorstel van wet:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 6. 6

  Inhandenstelling

  Loading data
 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van D66 bij de stemmingen op 5 april jl. over de gewijzigde motie-Ploumen/Klaver (Kamerstuk 36 045, nr. 46) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd