Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het debat over landbouw, klimaat en voedselzekerheid van de agenda af te voeren

 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/ Wijkverpleging/Wmo (CD d.d. 31/03)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD d.d. 31/03)

 11. 11

  Het lid Agema: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat hij ter ondermijning van WOB-verzoeken op enig moment tijdens de coronacrisis stopte zijn VWS mail te gebruiken (Twitter.nl, 29 maart 2022)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Omtzigt: verzoek het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen snel na het reces in te plannen en de minister-president hierbij uit te nodigen

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat met de minister-president over de eerste 100 dagen van het nieuwe kabinet

 14. 14

  Het lid Wilders: interpellatie met de minister-president over de inflatie van 12 procent en het gebrek aan voldoende lastenverlichting ter compensatie daarvan (Nos.nl, 1 april 2022)

 15. 15

  Het lid Peters: debat, binnen 6 weken in te plannen, met de minister voor Rechtsbescherming over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

 16. 16

  Het lid Dassen: verzoek het debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds spoedig in te plannen

 17. 17

  Het lid Kröger: verzoek het debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo spoedig mogelijk in te plannen en hiervoor ook de ministers voor Primair en Voortgezet Onderwijs, voor Langdurige Zorg en Sport, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen uit te nodigen

  Loading data
 18. 18

  Het lid Van der Molen: verzoek deze week te stemmen over de moties ingediend bij het Notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten