Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)

De vergadering is geweest

19 april 2022
21:05 - 23:39 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 30 maart 2022 over Landbouw, Klimaat en Voedsel

  Loading data