Plenair debat : Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 24/03)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
13:16 - 13:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data