Plenair debat

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Toevoegen Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)
6
Toevoegen Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)
7
Toevoegen Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/03)
8
Toevoegen Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 31/03)