Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen van de agenda af te voeren.

 4. 4

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 24/03)

 6. 6

  Toevoegen Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

 7. 7

  Toevoegen - Tweeminutendebat Regeldruk (CD d.d. 23/03)

 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 24/03)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD d.d. 24/03)

 10. 10

  Het lid Klaver: verzoek de onderliggende beslisnota’s bij het pakket t.b.v. de koopkracht en de energieprijzen voor vanavond 18.00 uur aan de Kamer te doen toekomen

  Loading data
 11. 11

  het lid Kuiken: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de mondkapjesdeal (Volkskrant.nl, 23 maart 2022)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht dat de minister geen extra verpleeghuisplekken wil realiseren en het bestuurlijk akkoord over de ouderenhuisvesting wil openbreken (Maxmeldpunt.nl, 25 maart 2022)

 13. 13

  het lid Markuszower: debat met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Alarm om bajes-mail: zware criminelen kunnen ongestoord berichten versturen’ (Telegraaf.nl, 27 maart 2022)

 14. 14

  Het lid Dassen: debat met de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het eerste Nederlandse conceptplan voor het RRF

 15. 15

  Het lid Leijten namens Alkaya: vooraankondiging Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 31/03), deze week inclusief Stemmingen

 16. 16

  Het lid Kröger: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (coördinerend minister voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen), over de stand van zaken rond coördinatie van de huisvesting, medische zorg, sociale voorzieningen, onderwijs en verdere integratie van Oekraïense vluchtelingen en de effecten hiervan voor de opvang van andere groepen asielzoekers en statushouders

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Haga: vooraankondiging Tweeminutendebat NAVO, deze week inclusief stemmingen