Plenair debat : Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03)

De vergadering is geweest

21 april 2022
19:00 - 19:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data