Plenair debat

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022 en over moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Debat Europese top van 24 en 25 maart 2022 en de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties EU-Gezondheidsraad d.d. 29 maart 2022

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022