Te behandelen zaken

 1. 1

  Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing) (35 910 )

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  moties ingediend bij de Wet vrachtwagenheffing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Ploumen over ‘de noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Natuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Vestering/Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Wadden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Vaststelling Regeling groenprojecten 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) (35 489)

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik) (35 904)

  Loading data
 13. 13

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnendebat VWS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data