Plenair debat : Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector (CD d.d. 10/03)

De vergadering is geweest

13 april 2022
10:15 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data