Plenair debat : Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

De vergadering is geweest

17 mei 2022
18:30 - 22:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Maatregelen inzake slachthuis Gosschalk naar aanleiding van RTL-beelden

  Loading data
 2. 2

  Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen

  Loading data
 3. 3

  Hervatting slachtwerkzaamheden slachthuis Gosschalk

  Loading data
 4. 4

  Openstaande moties en toezeggingen n.a.v. het tweeminutendebat voortgang verbeteren slachtsysteem

  Loading data
 5. 5

  Uitkomsten onderzoek slachtsnelheid en voortgang verbeteren slachtsysteem

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Opvoeren motie

  Loading data
Naar boven