Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van BIJ1 bij de stemmingen op 28 februari jl. over de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (Kamerstuk 36 045, nr. 19) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over de werkwijze van de NCTV de termijn voor toekenning is verlengd.

 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Luchtvaart (CD d.d. 24/02)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD d.d. 24/02)

 11. 11

  Het lid Wassenberg: debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het nog altijd voortduren van misstanden in Nederlandse slachthuizen (Rtlnieuws.nl, 23 februari 2022)

 12. 12

  Het lid Wassenberg: vooraankondiging Tweeminutendebat Milieuraad op 17 maart (CD d.d. 08/03), deze week in te plannen

 13. 13

  Het lid Klaver: debat met de ministers voor Energie en Klimaat, van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stijgende gasprijzen en energie-armoede

  Loading data
 14. 14

  Het lid Smals: vooraankondiging Tweeminutendebat EU voorstel digitaal covid certificaat (CD d.d. 09/03) deze week inclusief stemmingen

 15. 15

  Het lid Kamminga namens Heinen: vooraankondiging Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 10/03), deze week in te plannen

 16. 16

  Het lid Eerdmans: debat met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de ontwikkelingen in Oekraïne

  Loading data