Plenair debat : Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35594)

De vergadering is geweest

17 januari 2023
15:45 - 22:22 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35594)

    Loading data