Plenair debat

Regeling van Werkzaamheden - Naar aanleiding van de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie d.d. 24 februari 2022 stelt de Voorzitter aan de orde de agendering van het debat over de situatie in Oekraïne

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Vervallen aangehouden moties

7
Aangezien alle sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het tweeminutendebat inzake de fictieve verloning van aanvullende beurzen van de agenda afgevoerd.
9
Toevoegen Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1380)
10
Toevoegen tweeminutendebat Vaststelling Regeling groenprojecten 2022 (Kamerstuk 30 196, nr. 774)
11
Toevoegen Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02)
12
Toevoegen Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat (CD d.d. 22/02)
13
Toevoegen Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (Kamerstuk 31 066, nr. 922)