Plenair debat : Regeling van Werkzaamheden - Naar aanleiding van de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie d.d. 24 februari 2022 stelt de Voorzitter aan de orde de agendering van het debat over de situatie in Oekraïne

De vergadering is geweest

24 februari 2022
14:31 - 14:37 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  Aangezien alle sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het tweeminutendebat inzake de fictieve verloning van aanvullende beurzen van de agenda afgevoerd.

 8. 8

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1380)

 10. 10

  Toevoegen tweeminutendebat Vaststelling Regeling groenprojecten 2022 (Kamerstuk 30 196, nr. 774)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02)

 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat (CD d.d. 22/02)

 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (Kamerstuk 31 066, nr. 922)

 14. 14

  Inhandenstelling

  Loading data