Plenair debat : Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika (CD d.d. 16/02)

De vergadering is geweest

2 juni 2022
11:45 - 12:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data