Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

15 februari 2022
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over ‘Nu investeren in de GGD’

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering) (35869)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij de Innovatiewet Strafvordering

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Terrorisme/extremisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eindrapport onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat motie-Westerveld /Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij de interpellatie-Van Nispen over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over een verbod op gokreclames

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)

  Loading data