Plenair debat : Debat over de aanpak van discriminatie en racisme

De vergadering is geweest

19 mei 2022
19:07 - 22:57 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Versterking ketenbrede aanpak discriminatie en racisme

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opgevoerde motie

  Loading data