Plenair debat : Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

De vergadering is geweest

30 juni 2022
10:30 - 18:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Aandacht voor algoritmes’

  Loading data
 2. 2

  Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

  Loading data
 3. 3

  Digitalisering - Wetgeving en bestuursrechtspraak

 4. 4

  Nieuwe I-strategie Rijk 2021-2025

  Loading data
 5. 5

  Notitie ‘ICT-investeringen door de overheid’

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op de notitie ICT-investeringen door de overheid

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op de notitie ICT-investeringen door de overheid (Kamerstuk 26643-794)

  Loading data
 8. 8

  Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

  Loading data
 9. 9

  Hoofdlijnen beleid voor digitalisering

  Loading data
 10. 10

  Planningsbrief Digitale Zaken

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data