Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming brief Vacature voor een juridisch lid in de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden
Stenogram
Download Stemmingen Minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen
Stenogram
Download Stemmingen moties Staatsdeelnemingen
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3
Stenogram
Download Stemming motie Vermindering blootstelling aan pfas na de EFSA-opinie
Stenogram
Download Stemmingen brieven Parlementair behandelvoorbehoud
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanscherping van de regels inzake industriële emissies
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 8 februari 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Circulaire economie
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer
Stenogram
Download Stemmingen moties Situatie in Oekraïne
Stenogram
Download Stemmingen moties Maritiem
Stenogram
Download Stemmingen Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten
Stenogram
Download Stemming motie Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten
Stenogram
Download Stemmingen moties Financiële markten - consumenten en dienstverlening

Te behandelen zaken

1
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35625)

5
Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een voordracht ter vervulling van een vacature voor een juridisch lid in de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

7
Moties ingediend bij Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

8
Moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

10
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staatsdeelnemingen

11
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

13
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

14
Moties ingediend bij het debat over de situatie in Oekraïne