Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

8 februari 2022
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35625)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij de Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

  Loading data
 3. 3

  Twee brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een voordracht ter vervulling van een vacature voor een juridisch lid in de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (35737)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staatsdeelnemingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Aanscherping van de regels inzake industriële emissies

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over de situatie in Oekraïne

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

  Loading data