Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

16 februari 2022
13:00 - 20:57 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Maatregelen COVID-19

  Loading data
 2. 2

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Loading data
 3. 3

  Verlenging uitstel van betaling vanwege corona

  Loading data
 4. 4

  Appreciatiebrief Evaluatierapport Coronaberaden en de oprichting en werkzaamheden van het LCG

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie op de eerste resultaten van het Long-COVID onderzoek van het RIVM

  Loading data
 6. 6

  Korte termijn aanpak Covid-19 en doorkijk lange termijn

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake de goedkeuringswetten verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Loading data
 8. 8

  Inzet boostvaccinatie 12- tot en met 17-jarigen

  Loading data
 9. 9

  142e OMT advies en SMER

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data