Te behandelen zaken

1
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

7
Verlengen debat: debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
8
Vervallen debatten: Debat over de uithuisplaatsing van kinderen van gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire; Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie
9
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van GroenLinks bij de stemmingen op 19 januari jl. over de motie-Simons (Kamerstuk 35 788, nr. 162) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.