Plenair debat : Hamerstuk (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328) (Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)) (35940)

De vergadering is geweest

10 maart 2022
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming (35940)

    Loading data