Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

15 december 2021
12:00 - 22:33 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken covid-19

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsappreciatie Herziening Raadsaanbeveling 2020/912 voor het coördineren van COVID-19-maatregelen voor reizen naar de EU

  Loading data
 3. 3

  Plan van aanpak 'boosteroffensief'

  Loading data
 4. 4

  132e OMT advies en update omikronvariant

  Loading data
 5. 5

  Advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie van kinderen van 5 t/m 11 jaar met verhoogd medisch risico

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het 130e OMT advies en kabinetsreactie

  Loading data
 7. 7

  Besluit advies Gezondheidsraad over vaccinatie van kinderen van 5 t/m 11 jaar tegen COVID-19

  Loading data
 8. 8

  Goederen-exit-strategie noodvoorraad beschermingsmiddelen

  Loading data
 9. 9

  Update Nederlandse vaccindonaties

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data