Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

15 december 2021
15:40 - 15:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen: Tweeminutendebat Wijziging van het Omgevingsbesluit i.v.m. het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten (Kamerstuk 33 118, nr. 206)

 7. 7

  Toevoegen: Tweeminutendebat Aanscherping van de regels inzake industriële emissies (Kamerstuk 33 118, nr. 207)

 8. 8

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van VOLT bij de stemmingen op 14 december jl. over de moties-Van der Plas (Kamerstuk 19 637, nr. 2797) en –Bisschop (Kamerstuk 19 637, nr. 2799) geacht wenst te worden tegen deze moties te hebben gestemd.

 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data