Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
Toevoegen: Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met het onderwijsveld (35925-VIII-20)
8
Verlengde debatten:
9
Opnieuw aan te houden moties:

10
Het lid Agema: verzoek uitbreiding spreektijd voor het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus n.a.v. de steeds meer agressie tegen ziekenhuispersoneel (Telegraaf.nl, 18 november 2021)
11
Het lid Sjoerdsma: debat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland martelkampen gebruikte op Bali tijdens de onafhankelijkheidsoorlog (Nu.nl, 24 november 2021)
12
Het lid Teunissen: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de betrokkenheid van Nederlandse supermarkten en zuivel- en vleesbedrijven bij ontbossing, landroof en corruptie (Zembla, 25 november 2021)

13
Het lid Thijssen: verzoek deze week te stemmen over de moties ingediend bij het Tweeminutendebat Energieraad 2 december 2021 (CD d.d. 25/11)
14
Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de staatssecretaris en de minister van Financiën over het bericht ‘Stond je eenmaal op de ‘zwarte lijst’ van de Belastingdienst, dan kon het snel gaan’ (Nrc.nl, 28 november 2021)

15
Het lid Omtzigt: verzoek om hoofdelijk te stemmen om een debat te houden over de stand van de kabinetsformatie n.a.v. de antwoorden hierover tijdens het VVD congres en de brief van de informateurs
16
Het lid Van der Lee: rappel aan de staatssecretaris van Financiën om voorafgaand aan de begroting SZW nog met een uitwerking te komen voor een extra compensatie van de hoge energieprijs voor mensen die in energiearmoede leven