Plenair debat : Debat over het rapport "Versterking functies Tweede Kamer - Meer dan de som der delen" (35 992, nr. 1) en over de omgangsvormen in de Tweede Kamer

De vergadering is geweest

9 maart 2022
13:11 - 19:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Rapport "Versterking functies Tweede Kamer - Meer dan de som der delen"

  Loading data
 2. 2

  Brief van de Voorzitter ter aanbieding van de notitie "Gedrag en omgangsvormen tijdens de debatten in de Tweede Kamer"

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven