Plenair debat : Tweeminutendebat NAVO/OVSE (CD 24/11)

De vergadering is geweest

24 november 2021
20:00 - 20:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data