Plenair debat

Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 18/11)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Circulaire economie

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat