Plenair debat : Debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent

De vergadering is geweest

8 februari 2022
17:00 - 20:33 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het rapport van de commissie Brouwer over feiten en omstandigheden van het overlijden van de medewerker en de werkwijze van het team WOD

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2022,over de zelfdoding van een undercoveragent

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op inspectieonderzoek naar de taakuitvoering bij de Landelijke Eenheid (deelrapport 3)

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data