Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

6
Het lid Hijink: verzoek uitbreiding spreektijd met 1 minuut bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus
7
Het lid Paternotte: verzoek aanwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus