Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Toevoegen: het Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11), met als eerste spreker het lid Beckerman (SP)
3
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op donderdag 11 november jl. over het Belastingplan 2022 (Kamerstuk 35 927) geacht wenst te worden vóór het amendement-Van Raan op stuk nr. 43 te hebben gestemd.
4
Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021 en daarbij spreektijden te hanteren van:8 minuten voor VVD en D66, 7 minuten voor PVV en CDA, 6 minuten voor SP, PvdA en GroenLinks, 5 minuten voor PvdD, FVD, ChristenUnie, JA21, VOLT, SGP, DENK, Fractie-Den Haan, BBB en BIJ1 en 2.5 minuut voor Groep Van Haga en het lid Omtzigt
6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

11
Het lid Gijs van Dijk: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën over een nieuw steunpakket (Nos.nl, 11 november 2021)
12
Het lid Markuszower namens Helder: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Snoeihard rapport over zelfdoding undercoveragent: ’Affaire staat niet op zichzelf’’ (Telegraaf.nl, 16 november 2021)

14
Het lid Gündogan: vooraankondiging Tweeminutendebat Nederlands Herstel- en veerkrachtplan (CD d.d. 17/11), volgende week te plannen
15
Het lid Amhaouch: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het brede vestigingsklimaat in Nederland n.a.v. het vertrek van Shell (Nos.nl, 15 november 2021)
16
Het lid Vestering: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij, te midden van de stikstofcrisis, is toegenomen – ondanks afspraken met de sector (Kamerstuk 35334-168)

17
Het lid Bikker: verzoek donderdag te stemmen over de Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961)