Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen: het Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11), met als eerste spreker het lid Beckerman (SP)

 3. 3

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op donderdag 11 november jl. over het Belastingplan 2022 (Kamerstuk 35 927) geacht wenst te worden vóór het amendement-Van Raan op stuk nr. 43 te hebben gestemd.

 4. 4

  Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021 en daarbij spreektijden te hanteren van:8 minuten voor VVD en D66, 7 minuten voor PVV en CDA, 6 minuten voor SP, PvdA en GroenLinks, 5 minuten voor PvdD, FVD, ChristenUnie, JA21, VOLT, SGP, DENK, Fractie-Den Haan, BBB en BIJ1 en 2.5 minuut voor Groep Van Haga en het lid Omtzigt

 5. 5

  Opnieuw aanhouden motie 28 286, nr. 1190

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Het lid Eerdmans: verzoek aan de informateurs om een tijdspad te sturen met betrekking tot de formatie

  Loading data
 9. 9

  het lid Wilders: verzoek de gevonden proeve van een regeerakkoord deze week te ontvangen met duiding van de informateurs (Nos.nl, 17 november 2021)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Maeijer: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vergoeding van Kaftrio (Ncfs.nl, 11 november 2021)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Gijs van Dijk: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën over een nieuw steunpakket (Nos.nl, 11 november 2021)

 12. 12

  Het lid Markuszower namens Helder: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Snoeihard rapport over zelfdoding undercoveragent: ’Affaire staat niet op zichzelf’’ (Telegraaf.nl, 16 november 2021)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Ellemeet: brief van het kabinet inzake het initiatiefwetsvoorstel Conditionele eindafrekening in de dividendbelasting (35523) met het oog op de recente ontwikkelingen bij Shell

  Loading data
 14. 14

  Het lid Gündogan: vooraankondiging Tweeminutendebat Nederlands Herstel- en veerkrachtplan (CD d.d. 17/11), volgende week te plannen

 15. 15

  Het lid Amhaouch: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het brede vestigingsklimaat in Nederland n.a.v. het vertrek van Shell (Nos.nl, 15 november 2021)

 16. 16

  Het lid Vestering: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij, te midden van de stikstofcrisis, is toegenomen – ondanks afspraken met de sector (Kamerstuk 35334-168)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Bikker: verzoek donderdag te stemmen over de Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961)