Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK) (35811)

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: motie ingediend bij het Tweeminutendebat Tweede resultatenoverzicht realisatieplan visie Waardevol en verbonden

  Loading data
 4. 4

  Stemming over: motie ingediend bij de Verzamelwet SZW 2022

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) (35897)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: overige moties ingediend bij de Verzamelwet SZW 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat CBR

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Media

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Leraren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemming over: motie ingediend bij het Tweeminutendebat Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het pakket Belastingplan

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de benoeming van drie Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet

  Loading data
 15. 15

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

  Loading data