Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het lid Piri: debat met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de stand van zaken van de evacuatie uit Afghanistan

 4. 4

  Het lid Van der Lee namens Klaver: brief van de informateurs met de vraag of er nog een aanpassing van de begroting LNV naar de Kamer wordt gestuurd voor de begrotingsbehandeling van 1 december, n.a.v. de schokkende cijfers uit de Klimaat en Energieverkenning 2021 en het bericht ‘Partijen formatie naderen elkaar over stikstof, onteigening niet meer taboe voor CDA’ (Nos.nl, 28 oktober 2021)

  Loading data
 5. 5

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘RvS: geen reden om AOW-gat Surinaamse Nederlanders te compenseren’ (Nos.nl, 29 oktober 2021)

 6. 6

  het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de angstcultuur, machtsspelletjes en een verziekte sfeer bij de IND (Nrc.nl, 29 oktober 2021)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Bisschop: verzoek het Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 15/09) volgende week in te plannen

 8. 8

  Het lid Wilders: brief van de minister-president, te ontvangen voor het coronadebat woensdag, met een verklaring over het feit dat de plannen van het kabinet m.b.t. corona opnieuw op maandag zijn uitgelekt naar de pers voordat de Tweede Kamer is geïnformeerd

  Loading data
 9. 9

  Het lid Wilders: verzoek deze week te stemmen over de moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en verzoek voor uitbreiding spreektijd naar 5 minuten