Te behandelen zaken

4
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

5
Stemmingen over: moties ingediend bij de derde termijn van de Algemene Financiële Beschouwingen

7
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

8
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022