Plenair debat

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35925-IXA en 35925-IXB) (3e termijn)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Algemene Financiële Beschouwingen
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat